ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา   ศอ.บต.นำนักธุรกิจ ซาอุดิอาระเบีย เยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปในพื้นที่ จชต. เบื้องต้นนักธุรกิจสนใจต่อยอดด้านการค้า เพื่อนำไปจำหน่ายในประเทศและประเทศคู่ค้าฝั่งตะวันออก   ศอ.บต. จัดงานรวมพลคนบูโด สร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาที่ดิน โดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดีหลังดำเนินการสำเร็จแล้ว 13,132 แปลง   ภาคประชาสังคม พร้อมเป็นโซ่ข้อกลางแก้ไขปัญหา จชต. ขณะที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. เชิญชวนทุกฝ่ายร่วมจุดเทียนนำแสงสว่างและสันติสุขสู่พื้นที่ 
 ข่าวสาร/กิจกรรม
24-07-2019 | เข้าชม 48
ศอ.บต. เร่งพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานีให้เป..

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 ) ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี คณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณการแก้ไขปัญหาแ..

24-07-2019 | เข้าชม 45
เริ่มแล้วรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 สร้างแรงบันดาลใจ แก่เยาวชนสู่..

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภ..

24-07-2019 | เข้าชม 19
ศอ.บต. เยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวฮุจญาจที่เสียชีวิต ขณะไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในพื้..

วันนี้ (23 กรกฏาคม 2562) นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้..

 ผังรายการวันนี้
ไม่พบข้อมูล
 วีดีโอย้อนหลัง